NBLA/BOLI
Nebula

0.2008431606 BOLI
Change
+0.00%
Low
0.2008431606
High
0.2008431606
Volume (NBLA)
0.000000
Active Liquidity Liquidity History Trade History
Created At (UTC)
Original NBLA
Original BOLI
Current NBLA
Current BOLI
Value ±BOLI/%
Fees Earned BOLI
Fees ROI / APY
AMM Bonus BOLI
Pool Share
Pool Trade History
Price (BOLI)
Price Impact
Amount (NBLA)
Time
Total Pooled NBLA: 0
Total Pooled BOLI: 0
Effective Price: 0 BOLI
Your Pooled NBLA: 0
Your Pooled BOLI: 0
Your Pool Share: 0%
Your Active Liquidities: 0
Available: 0.00 BOLI
NBLA To Receive: 0
Effective Trade Price: 0 BOLI
Price Impact: 0%
Liquidity Provider Fee: 0 BOLI
Buy NBLA
Available: 0.00 NBLA
BOLI To Receive: 0
Effective Trade Price: 0 BOLI
Price Impact: 0%
Liquidity Provider Fee: 0 BOLI
Sell NBLA
Stable Connection Mon, 24 Jun 2024 13:16:02 GMT
© 2021 - 2024 XeggeX
 --  --  Support Ticket